Outsourcing správy sítí

Outsourcing je činností, kterou by sice společnost byla schopna obstarat i vlastními silami, ale z nějakého důvodu tak nechce činit.

Z pohledu IT má outsourcing řadu zajímavých specifik a následků, z nichž ne všechna jsou pozitivní. Pojďme se ale nejdříve podívat na ta pozitiva.

Tím nejlepším z nich, ačkoliv se to řadě zejména menších firem nemusí na první pohled tak jevit, je SLA, neboli Service Laver Agreement – smlouva, ve které je jasně garantovaná dostupnost dané outsorcingové služby a také sankce za její nedodržení. SLA tak téměř vždy znamená z pohledu společnosti posun k vyšší dostupnosti služby a často také k nonstop dohledu a podpoře, což je něco, co si žádná menší společnost nemůže dovolit financovat (na nonstop provoz jednoho pracovníka totiž potřebujete nejméně čtyři zaměstnance, aby byly, co možná nejlépe pokryty i případy nemocí a dovolených).

Na poskytovateli outsourcingu je také nelehký úkol spočívající ve správě a aktualizaci provozovaných systémů a technologií. Pokud se tak rozbije disk v serveru, musí jej bez jakéhokoli navýšení ceny pořídit. Shoří-li celý server, je to zase jen a jen jeho problém. Objeví-li se každý den nová bezpečnostní záplata, která bude vyžadovat půl hodiny vysoce kvalifikované práce k instalaci, jde tento náklad opět za ním. Poskytovatel outsourcingu tak přebírá veškerá rizika z provozu daných technologií a systémů.

Život však není jen o samých pozitivech a sociálních jistotách. Outsourcing také znamená, že data budou v cizích rukou. A co hůř, někdy do těch cizích rukou nepůjdou skrze veřejnou datovou síť – typicky u outsourcingu pošty, CRM, ERP, VoIP apod. Outsourcing ICT tak vždycky znamená bezpečnostní rizika. A to i v případě outsourcingu hardwaru, např. tiskáren, se budou do firmy co týden „courat“ cizí lidé s papíry, tonery apod., kteří mohou ve firmě ledacos zaslechnout, okouknout a v případě, že najdou volný a přihlášený počítač, také okopírovat apod.

V tomto případě Vám nabízíme, kontaktujte nás s poptávkou o správu sítě, zneužití dat Vám z naší strany skutečně nehrozí.

 

 

 

heading

content

prize