Outsourcing správy sítí

Outsourcing je činností, kterou by sice společnost byla schopna obstarat i vlastními silami, ale z nějakého důvodu tak nechce činit.

Z pohledu IT má outsourcing řadu zajímavých specifik a následků, z nichž ne všechna jsou pozitivní. Pojďme se ale nejdříve podívat na ta pozitiva.

Tím nejlepším z nich, ačkoliv se to řadě zejména menších firem nemusí na první pohled tak jevit, je SLA, neboli Service Laver Agreement – smlouva, ve které je jasně garantovaná dostupnost dané outsorcingové služby a také sankce za její nedodržení. SLA tak téměř vždy znamená z pohledu společnosti posun k vyšší dostupnosti služby a často také k nonstop dohledu a podpoře, což je něco, co si žádná menší společnost nemůže dovolit financovat (na nonstop provoz jednoho pracovníka totiž potřebujete nejméně čtyři zaměstnance, aby byly, co možná nejlépe pokryty i případy nemocí a dovolených).

Na poskytovateli outsourcingu je také nelehký úkol spočívající ve správě a aktualizaci provozovaných systémů a technologií. Pokud se tak rozbije disk v serveru, musí jej bez jakéhokoli navýšení ceny pořídit. Shoří-li celý server, je to zase jen a jen jeho problém. Objeví-li se každý den nová bezpečnostní záplata, která bude vyžadovat půl hodiny vysoce kvalifikované práce k instalaci, jde tento náklad opět za ním. Poskytovatel outsourcingu tak přebírá veškerá rizika z provozu daných technologií a systémů.

Život však není jen o samých pozitivech a sociálních jistotách. Outsourcing také znamená, že data budou v cizích rukou. A co hůř, někdy do těch cizích rukou nepůjdou skrze veřejnou datovou síť – typicky u outsourcingu pošty, CRM, ERP, VoIP apod. Outsourcing ICT tak vždycky znamená bezpečnostní rizika. A to i v případě outsourcingu hardwaru, např. tiskáren, se budou do firmy co týden „courat“ cizí lidé s papíry, tonery apod., kteří mohou ve firmě ledacos zaslechnout, okouknout a v případě, že najdou volný a přihlášený počítač, také okopírovat apod.

V tomto případě Vám nabízíme, kontaktujte nás s poptávkou o správu sítě, zneužití dat Vám z naší strany skutečně nehrozí.

 

 

 

Hulput autem in vel erciduisitad exero lorem

accum do et ad tat nonsendit nosting esto conse tio dolestrud ting et voluptat eugue modolortie modolo dio con er sum am autem vendiat. Ipissim in er set nim quis amconsenim irilit lobore commoloreros dolobor adit ad ting ea feu faccummy nissi.

9 850 Kc